Naše společnost se považuje za globálního poskytovatele služeb v rámci rodinného a dědického pátrání.

Společnost Genealogie Research Poznan Sp. z o.o. Vás ráda podpoří v následujících záležitostech ...

 

O nás

V Německu patří pátrání po dědicích k úkolům dědického soudu.

Pátrání po dědicích spočívá v tom, sledovat zčásti velice složité a rozvětvené příbuzenské poměry a prokázat je na základě příslušných dokumentů.

Specializujeme se obzvlášť na takové případy, kde předkové dědiců pocházejí z bývalých německých oblastí Polska. Pro tato docela složitá a rozvětvená pátrání máme specialisty přímo na místě, se kterými jsme v úzkém kontaktu a se kterými spolupracujeme přímo na místě.

Obstárání dokumentů a listin za účelem důkazu oprávnění dědit patří k hlavním úkolům v rámci pátrání po dědicích.

Díky našim dobrým kontaktům i v cizině jsme s to provést složitá a rozsáhlá pátrání, aby dědici mohli obdržet svůj dědický podíl.

Sjednaný honorář je zpravidla zaměřený na úspěch. Rozhodující je zde dědická hodnota a vynaložení práce ve spojení s určením dědiců.

 

Servis

 • zjištění neznámých dědiců a spoludědiců
 • zjištění místa pobytu známých i neznámých dědiců
 • opatření dokladů v tuzemsku a zahraničí
 • vyřízení všech formalit na důkaz dědického oprávnění (včetně přípravy žádosti o získání dědického listu)
 • zjištění osob
 • rodinné pátrání
 • pátrání po emigrovaných dědicích a příbuzných klienta
 • dědické soudy
 • opatrovníci pozůstalosti
 • advokáti a notáři
 • dědici
 • vykonavatelé závěti
 

Kontakt

Genealogie Research Poznań Sp. z o.o.
Hlavní Pobočka

Grunwaldzka 115
60-313 Poznań
Polsko

Tel.: +48 61 – 27 87 090
Fax: +48 61 – 27 87 091

E-Mail: office@genealogie-research-poznan.com

Web: www.genealogie-research-poznan.com

NIP: 779 239 07 52